Kontakty

 

KMET Handlová, a.s.

Ul. Potočná 22, 97251 Handlová

IČO : 36 334 634

IČ DPH : SK2021816467

Obchodný register Trenčín, Oddiel Sa, vložka 10353/R

 

Číslo bank. účtu : SK33 0900 0000 0051 4426 1325

 

Kontakt :           

tel. +421 46 5472 171         

email: kmethandlova@mail.telekom.sk

 

Dispečing :                                                    

tel. +421 46 5472 166  +421 915 754 097

email: dispecing@kmethandlova.eu