Spotreba tepla v roku 2017

 

 

Odberateľ

Objednané množstvo tepla

Skutočná spotreba tepla

Čerpanie

 

v GJ

v GJ

MsBP

37060,00

41560,48

112,14 %

Handimex

24865,20

26738,89

107,54 %

OSBD

12761,64

13679,68

107,19 %

Ostatní

21498,84

23856,15

110,96 %

Celkom

96185,68

105835,20

110,03 %