Spotreba tepla v roku  2016
Odberateľ Objednané množstvo tepla  v GJ Skutočná spotreba tepla v GJ Čerpanie     v %
MsBP        34 435,60         40 361,59       117,21  
Handimex        25 232,40         26 021,89       103,13  
OSBD        13 939,20         13 636,16         97,83  
Ostatní        21 808,31         22 987,61       105,41  
Spolu        95 415,51       103 007,25       107,96