Spotreba tepla v roku  2015
Odberateľ Objednané množstvo tepla  v GJ Skutočná spotreba tepla v GJ Čerpanie     v %
MsBP        34 000,00         37 712,13       110,92  
Handimex        26 114,40         24 596,38         94,19  
OSBD        13 939,20         12 764,41         91,57  
Ostatní        22 455,62         21 852,91         97,32  
Spolu        96 509,22         96 925,83       100,43