Spotreba tepla v roku  2014
Odberateľ Objednané množstvo tepla  v GJ Skutočná spotreba tepla v GJ Čerpanie     v %
MsBP        41 610,00         34 673,00   83,33
Handimex        26 926,00         22 344,00   82,98
OSBD        14 676,00         11 771,00   80,21
Ostatní        23 101,00         19 882,00   86,07
Spolu      106 313,00         88 670,00   83,41