Spotreba tepla v roku 2013

 

 

Odberateľ

Objednané množstvo tepla

Skutočná spotreba tepla

Čerpanie

 

v GJ

v GJ

MsBP

43945,32

43176,08

98,25 %

Handimex

26178,48

24975,26

95,40 %

OSBD

15155,64

14018,86

92,50 %

Ostatní

24368,18

25429,48

104,36 %

Celkom

109647,62

107559,68

98,13 %