Spotreba tepla v roku 2012

 

 

Odberateľ

Objednané množstvo tepla

Skutočná spotreba tepla

Čerpanie

 

v GJ

v GJ

MsBP

45840

44966,37

98,09 %

Handimex

26824,32

25294,8

94,30 %

OSBD

16042,57

14787,83

92,18 %

Ostatní

25749,61

26680,48

103,62 %

Celkom

114456,50

111729,48

97,62 %