Spotreba tepla v roku 2011

 

 

Odberateľ

Objednané množstvo tepla

Skutočná spotreba tepla

Čerpanie

 

v GJ

v GJ

MsBP

43179,98

45657,37

105,74 %

Handimex

26046,54

25389,4

97,48 %

OSBD

17064,97

15683,5

91,9%

Ostatní

29813,56

26658,16

89,42%

Celkom

116105,05

113388,43

97,66%