Spotreba tepla v roku 2010

 

 

Odberateľ

Objednané množstvo tepla

Skutočná spotreba tepla

Čerpanie

 

v GJ

v GJ

MsBP

45000

49829

110,73 %

Handimex

19451

17457

89.75 %

OSBD

25079

26562

105.91 %

Ostatní

31635

29215

92.35 %

Celkom

121165

123063

101.57 %