Spotreba tepla v roku 2009

     

                     Odberateľ                       Objednané                  Skutočná                  Čerpanie

                                                            množstvo tepla          spotreba tepla

                                                                                 v GJ                           V GJ                            v %

 

                                   MsBP                                48 800                         49 878                        102,21

                                   OSBD                               22 342                         18 893                          84,56

                                Handimex                           29 748                         27 222                          91,51

                                  Ostatní                               26 133                         26 699                        102,17

 

                                 Celkom                             127 023                       122 694                         96,59