Spotreba tepla v roku 2008

 

 

Odberateľ

Objednané množstvo tepla

Skutočná spotreba tepla

Čerpanie

 

v GJ

v GJ

MsBP

51 855,00

52 969,37

102,15%

Handimex

29 805,00

28 054,76

94,13%

OSBD

26 434,00

20 008,64

75,69%

Ostatní

26 226,00

25 678,63

97,91%

Celkom

134 320,00

126 711,40

94,34%