Cena tepla na rok 2018

 

Regulovaný subjekt KMET Handlová, a.s., Potočná 175, 972 51 Handlová, IČO : 36 334 634  oznamuje schválenú maximálnu cenu tepla nasledovne:

od 1.1.2018 do 31.12.2021

 

 

 

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

KMET Handlová, a.s. fakturuje odberateľovi :